Zakup 80szt Khortytsy Platinium 0,5 – gratis 5 butelek Khortytsy Platinium 0,5

Zakup 200szt Khortytsy Platinium 0,5 – gratis 15 butelek Khortytsy Platinium 0,5